JM Autoškola

Provozovna Krumvíř

Přijetí k výuce a výcviku

Jak se přihlásit:

 1. Vytiskněte si oboustranně „Žádost o přijetí k výuce a výcviku' >>>, dále si vytiskněte „Posudek o zdravotní způsobilosti,“ >>>, (pokud nemáte možnost, tak nám zavolejte nebo napište SMS či e-mail s adresou a my Vám formuláře přivezeme).

 2. Vyplňte oba dva formuláře (čitelně hůlkovým písmem, případně na stroji),

 3. Posudek o zdravotní způsobilosti si nechte potvrdit svým praktickým lékařem,

 4. Poté tyto vyplněné a praktickým lékařem potvrzené formuláře doručte do autoškoly (adresy a provozní dobu najdete v kontaktech), nebo nám zavolejte nebo napište SMS či e-mail a my si pro formuláře přijedeme,

 5. po doručení vyplněných formulářů Vás přihlásíme do výcvikového kurzu a Vaše výuka může začít v následujícím týdnu. V jednom týdnu tedy doručíte dokumenty a v následujícím týdnu již můžete přijít na učebnu na výuku. 

Dokumenty  pro  tisk

 Přihláška

 Přihláška

 Posudek

 Posudek

Podmínky pro přijetí:

      Před započetím studia musíte splnit tyto podmínky:

 • podat písemnou žádost, (Přihláška >>> + Posudek o zdravotní způsobilosti >>> )

 • být způsobilý k právním úkonům, (předložit občanský průkaz),

 • být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla, (předložit Posudek o zdravotní způsobilosti),

 • nesmíte mít vysloven trest či sankci - zákaz řízení motorových vozidel, (výpis z karty řidiče ani výpis z rejstříku trestů se nedokládá)

 • Splnit požadavek na věk,

  • ke zkoušce můžete jít nejdříve první den po dosažení potřebného věku,

  • přihlásit se můžete před dosažením příslušného věku

  • Skupina „B“ věk 18 let,

  • Skupina „A“ věk 24 let, nebo 2 roky praxe na A2,  

  • Skupina „A2“ věk 18 let, 

  • Skupina „A1“ věk 16 let,

  • Skupina „AM“ věk 15 let

  • Pokud Vám ještě nebylo 18 let, musí kromě Vás přihlášku podepsat i Váš zákonný zástupce,

  • Pokud Vám ještě nebylo 15 let, tak Váš zákonný zástupce musí svůj podpis na přihlášce nechat úředně ověřit!

Cizí státní příslušníci :

 • platí vše, co je napsáno výše, navíc musíte:

  • k žádosti o řidičské oprávnění (po ukončení autoškoly) doložit obvyklé bydliště na území ČR - po dobu nejméně 185 dnů,

  • nebo doložit potvrzení o studiu na území ČR po dobu nejméně 6 měsíců,

  • řidičský průkaz Vám bude vydán až po 185-ti dnech pobytu, ne dříve.

 • pokud rozumíte Českému jazyku natolik, že jste schopen absolvovat výuku na učebně, výcvik ve vozidle i závěrečnou zkoušku bez tlumočníka, pak pro Vás platí stejné podmínky, jako pro občany ČR s výjimkou potvrzení o obvyklém bydlišti nebo o studiu,

 • pokud nerozumíte Českému jazyku natolik, abyste zvládl závěrečnou zkoušku v Českém jazyce, pak můžete mít tlumočníka. Tlumočení nemusí být do mateřské řeči, může být třeba do angličtiny apod. Tlumočník musí být přítomen na výuku teorie (nemusí být soudní tlumočník, ale kdokoliv, kdo zná oba potřebné jazyky, tzn. Český jazyk a Váš jazyk). Na výcvik ve vozidle tlumočník nemusí být vůbec, ale musíte být schopen domluvit se s instruktorem, jinak opět může tlumočit kdokoliv. Na závěrečné zkoušce je nutný tlumočník soudní.

Ke stažení
 Přihláška

 Posudek


  

Důležité odkazy:

 Pravidla

 Značky

 e-Testy

 

Rychlý kontakt:

Martin Tibenský
IČ: 65862457

Provozovna Krumvíř

Krumvíř 185

(vedle obecního úřadu) 

č. účtu: 232316610/0300

. 

info: 606 946 513

.

Plánování jízd,

Kondiční jízdy,

po-pá 8-10h, 13-17h:

792 308 883

kyjov@jmautoskola.cz

.

Plánování jízd moto,

po-pá 8-10h, 13-17h:

792 308 883

moto@jmautoskola.cz

Opel Corsa Škoda Fabia Honda CBF150